Tidningar då och nu

Fakta

Written by:

Trots att vår värld blir alltmer digitaliserad finns det inget som mäter sig med en gammal hederlig papperstidning. Det finns en rad olika typer av tidningar, såsom morgontidningar, kvällstidningar, lokaltidningar och populärpress. Under termen ”populärpress” ryms magasin som ges ut varje vecka eller månad, samt serietidningar. De första tidningarna uppstod i det antika Rom, då i form av sten- eller metalltavlor med inristningar. Dessa innehöll information från staten till medborgarna. I Kina under Handynastin, år 2-300-talet, e.Kr, spreds silkesblad med statliga nyheter till tjänstemän vid rikets universitet. Bladet lästes upp för åhörarna av statliga ämbetsmän. De tidigaste privata tidningarna som dokumenterats är från Kina år 1582.

Massproduktion av tidningar möjliggörs

När tysken Johann Gutenberg tog fram en effektiv tryckpress blev det möjligt att regelbundet publicera större upplagor. Den första svenska tidningen var ”Ordinari Post Tijdener”, vars första nummer kom ut år 1645. Tidningen grundades av rikskanslern Axel Oxenstierna och var ett sätt att sprida statlig propaganda. Tidningen nådde endast samhällets toppskikt, mycket på grund av att den var dyr att trycka och dessutom var tidningarna svåra att distribuera. År 1766 var Sverige det första landet i världen att stifta en lag för att skydda tryckfriheten. Det ledde till att man nu kunde producera och utge tidskrifter utan att riskera censur. Under industrialiseringen på 1800-talet underlättades produktionen ytterligare med hjälp av ny teknik som möjliggjorde massproduktion, samt utökade transportmöjligheter.

Tidningsställ

Comments are closed.