Livet som riddare

Fakta

Written by:

När vi här ordet riddare så tänker på modiga hjältar i rustning, sköld, svärd och hjälm. Själva ordet riddare betyder en som rider eller ryttare. Men vad hade de egentligen för uppgift? Enkelt uttryckt skulle man kunna säga att riddarna var de medeltida kungarnas personliga livvakter. Kungen krävde att alla adelsmän i riket skulle ställa upp med rustningar, vapen och hästar för att hjälpa till och försvara kungadömet. Av dessa män utsåg han de som han ansåg sig kunna lita på och som var extra kompetenta och skickliga i strid. Dessa dubbades till riddare och blev kungens mest förtrogna män.

Vem kunde bli riddare?

Under 1000-talet utvecklade normanderna ett regelsystem för hur man blev riddare. Systemet gällde enbart män trots att kvinnor också deltog i striderna. Eftersom det var dyrt med riddarutrustningar så var det mest adelsmän som blev riddare. Det fanns dock chans för alla soldater att bli utnämnda som riddare om de visade sig tappra i strid. En riddarutbildning påbörjades vid sju års ålder då pojkar skickades iväg till en riddares hem för att börja arbeta som page. Under detta period skulle de lära sig ödmjukhet och fungerade mest som hjälpredor. Vid 14 års ålder blev de väpnare och fick assistera riddaren samt lära sig olika stridstekniker. Efter fyra års väpnartjänst kunde de äntligen dubbas som riddare.

Riddarhjälm och svärd

Comments are closed.