Fakta

Kort om kyrkor

Inom alla religioner finns lokaler eller platser särskilt avsedda för människor att träffas i och utöva sin tro på. Ordet kyrka kommer ursprungligen från grekiskans kyriakon, vilket kan översättas med ”Herrens hus”. En kyrka är en samlingsplats för den kristna tron, dess gudstjänster och religiösa studier. Beroende på hur kyrkan används, ser ut och var […]

Läs mer

Djur

Information om hjort

Hjortar, giraffer och deras släktingar tillhör familjen Cervoider. Hjortdjuren är i sin tur en familj idisslare, som tillhör de partåiga hovdjuren. Vi har ungefär 40 olika arter av hjortdjur idag och de vanligaste hos oss är rådjur, ren, dovhjort, älg och kronhjort. De är växtätare vars föda består av olika mjuka växtdelar som knoppar, kvistar, […]

Läs mer

Fakta

Naturväsen i Norden

Nordbor har alltid varit ett folk som levt nära naturen och kanske är det därför vi har så många naturväsen i vår folktro. Andra länder har också naturväsen men långt ifrån så många som oss i Sverige och Norden. Än idag finns det människor som hävdar att de existerar mitt ibland oss och vem vet, […]

Läs mer

Djur

Pungdjur förr och nu

Pungdjur är benämningen på de djur som föder ofullständigt utvecklade ungar. De får därför tillbringa sin första tid i en skinnficka på förälderns mage; en slags pung. De har funnits sedan urtiden och forskare tror idag att de var de första av alla djurarter som födde levande ungar och inte kläcktes från ägg. För flera […]

Läs mer