Vad är Lajv?

Pyssel

Written by:

Ordet lajv kommer från det engelska uttrycket live role playing och har blivit en folkrörelse i Sverige. Det är inte bara barn och ungdomar som håller på med lajv utan det har blivit en aktivitet som förenar människor över åldersgränser. I praktiken kan det liknas vid en form av improvisationsteater och man agerar utifrån den rollfigur som man intagit. Det finns vissa regler och riktlinjer att följa men utöver det kan man handla fritt. Poängen är att man inte vet hur händelserna kommer att utveckla sig gör lajv väldigt spännande och roligt. Ett lajv äger ofta roll ute i naturen under flera dagar.

Lärorikt med lajv

Lajv har bidragit till att öka intresset för historia och medeltida hantverk då seriösa lajvare lägger ner mycket tid på att konstruera avancerade dräkter till sina rollfigurer. Vanligtvis utspelar sig lajven i en fantasymiljö inspirerad av Tolkiens fantasifulla världar men det finns också lajv som utgår från storstadsmiljö. Att anordna ett lajvevent innebär mycket arbete. Till exempel så ska ett scenario målas upp som de flesta spelarna är överens om. Vid eventets slut ska hela historien ha knutits samman och fått en upplösning. Vill man ha en längre pågående historia så kan man sätta upp ett lajv som pågår under många event som följer på varandra.

Man i medeltidskläder

Comments are closed.