Kort om kyrkor

Fakta

Written by:

Inom alla religioner finns lokaler eller platser särskilt avsedda för människor att träffas i och utöva sin tro på. Ordet kyrka kommer ursprungligen från grekiskans kyriakon, vilket kan översättas med ”Herrens hus”. En kyrka är en samlingsplats för den kristna tron, dess gudstjänster och religiösa studier. Beroende på hur kyrkan används, ser ut och var i världen den ligger kan den ha ett annat namn, såsom bönehus, basilika, tempel, kapell, katedral, domkyrka eller dom. En kyrka tillhör alltid en församling. Det finns flera samfund som kallar hela sin organisation för kyrka, till exempel Svenska Kyrkan som innefattar hela Sveriges kyrkor och dess omfattande verksamhet.

Kyrkor anses vara heliga byggnader

När en ny kyrkobyggnad ska tas i användning finns det särskilda ritualer för invigningen. Egentligen kan en gudstjänst hållas var som helst, ute i naturen, i en stor sporthall mm, men en kyrka är en egen byggnad endast avsedd för den kristna församlingen. När en kyrka tas ur bruk sker även då bestämda ritualer. Att använda en gammal kyrka till något nytt kan vara känsligt och respekt för människors känslor kring detta behöver finnas eftersom många anser att själva byggnaden är helig. I Sverige finns det många kyrkor runt om i landet. Förr var det allas plikt att närvara vid gudstjänsten på söndagarna och då var det viktigt att man någorlunda enkelt kunde ta sig till närmaste kyrka.

Vit kyrka i grönt landskap

Comments are closed.