Kort fakta om Halloween

Pyssel

Written by:

Trots att de flesta ser Halloween som en ur-amerikansk tradition så anses den faktiskt av experterna ha blivit till i kelternas kontakt med vikingarna. Vikingarna tog med sig sina traditioner såsom höstblot till Storbritannien där de var den härskande klassen under flera hundra år. Därför är det mycket troligt att kelterna tog över vissa sedvänjor, till exempel så har den keltiska högtiden Samhain misstänksamt stora likheter med höstblot. Det var först på mitten av 1800-talet som Halloween kom till USA i samband med att många Irländare emigrerade på grund av hungersnöden i hemlandet. Man kan dock inte säga att det bara är irländska traditioner som format Halloween till vad det är idag.

Halloween kommer till Sverige

Halloween i sin nuvarande form kom till Sverige under 1950- och 1960-talen. År 1961 fick polis ingripa vid ett alltför vilt firande i Stockholm. Det var dock först på 90-talet som kommersiella krafter började marknadsföra högtiden på allvar och år 1995 blev Halloween till ett mer allmänt firande. Sedan dess har Halloween-firandet bara ökat både bland barn och vuxna. Det råder dock skilda meningar om när det ska firas Halloween i Sverige – en del håller på 31 oktober och en del tycker dagen före alla helgons dag. I Sverige har Halloween ingen religiös betydelse eller faktisk koppling till alla helgons dag som är en kristen högtid.

Kvinna som håller pumpa

Comments are closed.