Fåglar – nutidens dinosaurier

Djur

Written by:

Idag har forskare och arkeologer kommit fram till att fåglar med allra största säkerhet utvecklades från dinosaurierna. Istället för fjäll har fåglar fjädrar men i strukturen och funktionen påminner fjädrar och fjäll väldigt mycket om varandra. Några fågelarter fanns redan under dinosauriernas tid men dessa var små och levde av insekter och fisk i skuggan av sina större och farligare förfäder. När dinosaurierna försvann från jorden blev tog fåglarna över som planetens största och farligaste rovdjur. Fåglarna rörde sig på den här tiden snabbt framåt på två ben, mycket likt en köttätande dinosaurie. På grund av deras tyngd och storlek kunde de inte flyga.

Fåglarna börjar flyga

I och med att tiden gick så läts evolutionen ha sin gång och flygförmågan visade sig vara viktigare för överlevnad än just storlek. Efter ett tag levde de flesta fåglar av föda de jagat i luften. Det fanns platser där fåglarna inte hotades av rovdjur på landbacken, till exempel på isolerade öar. Här utvecklades aldrig fåglarnas flygförmåga och dessa arter utrotades först när människan dök upp. Idag finns det bara en fågelart som inte kan flyga – den afrikanska strutsen. Den första flygande fågeln tros vara Ichtyornis som var först med att utveckla en bröstbenskam där vingmusklerna är fästa, den levde som dagens tärnor vid havet och levde på fisk.

Kråka på stolpe

Comments are closed.